• Inteligentni multifunkcionalni bežični M-Bus koncentrator
  • Dizajniran za bežično prikupljanje podataka sa potrošačkih merila i senzora
  • Standardizovana radio komunikacija prema EN13757-4:2013 standardu
  • Podržava najviši nivo sigurnosti (enkripcija podataka za svako pojedinačno brojilo i senzor)
  • Obrada vrednosti na sat za do 10.000 bežičnih M-Bus merila i senzora
  • Ugrađen TCP/IP protokol
  • Mogućnost 2G (GPRS) / 3G povezivanja
  • Čuva podatke do 30 dana
  • Jednostavna “plug-and-play” instalacija

READy Concentrator je centralna komponenta mreže koja čini infrastrukturu u READy fiksnoj mreži. Njegov glavni zadatak je prikupljanje očitanih vrednosti sa instaliranih bežičnih M-Bus merila i senzora, te slanje podataka do READy Managera (višeg sistema za upravljanje podacima merila – MDM) putem žičane ili bežične internet veze.

READy Concentrator omogućava očitavanje Kamstrup Pressure Transmittera. Moguće je čitati podatke sa prioritetnih merila/senzora i prenositi ih do READy Managera na intervalima od svega 5 minuta.

Dizajniran je za spoljnu instalaciju i lako se postavlja zahvaljujući ugrađenoj nosaču na poleđini. Kada je postavljen na otvorenom, READy Concentrator mora biti smešten u odgovarajući spoljni orman.

U ekstremnim spoljnim uslovima, na primer u dimnjacima javnih usluga ili drugim instalacijama smeštenim na visokim nadmorskim visinama, READy Concentrator se postavlja u orman od nerđajućeg čelika sa ugrađenim grejačem kako bi se obezbedio optimalan domet radio signala i optimalni uslovi rada u svim vremenskim uslovima.