BAS920DI je modul digitalnih ulaza namenjen za proširenje I/O porta BAS920.

BAS920DI poseduje 8 ulaza koji se mogu konfigurisati kao jednostavni digitalni ulazi ili brojački ulazi. Svi 8 kanala se mogu konfigurisati individualno, pružajući fleksibilnost u upotrebi modula.

Ulazi modula BAS920DI su galvanski izolovani od potencijala BAS920 sistema, obezbeđujući dodatnu sigurnost i zaštitu. Izolacija iznosi 3750V, što dodatno garantuje bezbednost i pouzdanost sistema.

BAS920DI može brojati signale do 200 Hz na svim ulazima istovremeno, što omogućava precizno merenje i praćenje digitalnih signala.

Modul BAS920DI ima širok spektar primene, uključujući termostate za požar, termostate za smrzavanje, alarme za pritisak, brojače impulsa za merenje potrošnje vode, brojače impulsa za merenje potrošnje energije i druge aplikacije.

Ulazi su podeljeni u dva bloka, pri čemu kanali 1-4 čine jedan blok, a kanali 5-8 drugi blok. Oba bloka se mogu konfigurisati individualno za detekciju prekidača ili digitalnih signala sa eksternog izvora. Definisani nivoi ulaza su: 0-3V = niski, 4 do 17V = visoki.

BAS920DI predstavlja koristan i funkcionalan dodatak za proširenje I/O kapaciteta BAS920 sistema, omogućavajući veću kontrolu i praćenje digitalnih signala u različitim aplikacijama.

NapajanjeSnabdevanje iz BAS920
Temperaturno područjeSkladištenje: -20 °C do +70 °C, Radno: -10°C do +60°C
VlažnostMaks. 90% RH, ne kondenzuje
Mehaničke karakteristikeABS/PC, IP20
Dimenzije35 x 86 x 58 mm
Težina100 g
Digitalni ulazi8
Konfiguracija za interni izvor napajanja (5VDC). Za napajanje kontakata/prekidača, maks. 10 mA/ulaz.
Minimalna dužina impulsa2.5 ms, kao ulaz brojača
20 ms, kao digitalni ulaz
Maks. napon ulaza17 VDC