Posebne karakteristike:

 • Kontroler grejanja i toplotne energije
 • SAM DIGITAL READY (Spreman za digitalno upravljanje)
 • TROVIS 5579 kontroler grejanja i toplotne energije se koristi za upravljanje najviše tri kontrolna kola:
 • Kontrola primarnog izmenjivača toplote ili kotla
 • Najviše dva mešajuća i jedno nemešajuće grejno kolo, kao i kontrola grejanja sanitarne tople vode u sekundarnom krugu ili primarnom krugu grejanja sanitarne tople vode.
 • Kontrola dva grejna kruga kontrolisana spoljašnjom temperaturom i grejanje sanitarne tople vode sa tri ventila u primarnom krugu.
 • Kontrola tri grejna kruga kontrolisana spoljašnjom temperaturom sa tri ventila u primarnom krugu.
 • Integrisano RS-232 sučelje za komunikaciju Modbus protokola.
 • Komunikacija sa do šest jedinica preko šinskih modula putem sabirnog vodiča.
 • Konfiguracija i podešavanje parametara uz pomoć širinomodula ili online uz upotrebu USB Converter 3 i TROVIS-VIEW softvera.
 • Obaveštenja o alarmima putem SMS poruka (zahteva modem i pristup TAP servisu).
 • Ažuriranje operativnog sistema kontrolera putem RS-232 sučelja sistema sabirnog vodiča.

Oprema:

 • Tip 5227-4 senzor za spoljnu temperaturu
 • Tip 5277 i Tip 5267-3 (kontaktni senzori) Senzori za merenje protoka, povratnog toka i temperature rezervoara
 • Tip 5257-11 (sobni panel) Senzor za merenje temperature u prostoriji
 • Memorijski modul
 • Mini modul
 • Modul za beleženje podataka
 • USB konverter 3 sa softverom za pregled beleženih podataka
 • TROVIS-VIEW softver (besplatno)
 • Modul za priključivanje na mernu sabirnicu
 • Dvokablonski RS-232 na RS-485 konverter za povezivanje na dvokablonsku sabirnicu Modbus RTU
 • Četvorokablonski RS-232 na RS-485 konverter za povezivanje na četvorokablonsku sabirnicu Modbus RTU
 • 4-portni sabirni hub
 • Zaštita od prenapona sa integrisanim RS-232 na RS-485 konverterom za dvokablonsku sabirnicu (SACO55)
 • Zaštita od prenapona SA5000 za dvokablonsku sabirnicu
 • CoRe 02 Univerzalni sabirni modul
 • Modbus TCP gateway
 • Modbus GPRS gateway
 • RF gateway
 • 55Viewer softver za vizualizaciju i korisnički interfejs.