Specijalne karakteristike:

 • Slobodno programabilna jedinica za kontrolu i automatizaciju
 • SAM DIGITAL READY
 • Sastoji se od jedinice za kontrolu i automatizaciju, I/O, I, AO i AI modula, kao i softvera za grafički upravljanje projektima
 • Jedinica za kontrolu i automatizaciju:
  • Linux operativni sistem
  • Veb server (HTTPS) sa grafikom
  • Funkcija slanja e-mailova (sa SSL/TLS enkripcijom)
  • Funkcija slanja SMS poruka
  • Beleženje istorijskih podataka preko 150.000 tačaka
  • 100 Mbit Ethernet interfejs
  • USB port za beleženje i rezervne kopije
  • Upravljanje korisnicima sa individualnim korisničkim imenima i lozinkama
  • Integrisani događajni protokol
  • Komunikacija putem Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet, OPC UA ili MQTT
  • Montaža na panel

Dodatna oprema:

 • TROVIS 6620 I/O modul
 • TROVIS 6625 I modul
 • TROVIS 6630 AO modul
 • TROVIS 6640 AI modul
 • TROVIS 6616 Web Terminal
 • TROVIS 6690 Grafički alat za upravljanje projektima
 • Gateway za prevođenje Modbus protokola u meter bus protokol
 • Gateway za prevođenje Modbus protokola u GPRS protokol
 • 4-portni bus hub
 • Zaštita od prenapona
 • Gateway za prevođenje Modbus TCP protokola