Posebne karakteristike:

 • Grejni i kontroler grejanja
 • SAM DIGITAL READY
 • TROVIS 5578-E grejni i kontroler grejanja koristi se za kontrolu maks. tri kontrolna kruga:
 • Kontrola primarnog izmenjivača toplote ili kotla sa maks. dva mešajuća i jednim nemiješajućim grejnim krugom (oba kontrolisana prema spoljnoj temperaturi), kao i kontrola grejanja tople vode u sekundarnom krugu
 • Kontrola rezervoara sa mešanjem grejanog vode kontrolisanog prema spoljnoj temperaturi sa maks. dva mešajuća grejna kruga i modula za neprekidno grejanje tople vode
 • Kontrola dva grejna kruga sa mešanjem i grejanje tople vode kontrolisano prema spoljnoj temperaturi sa tri ventila u primarnom krugu
 • Kontrola tri grejna kruga kontrolisana prema spoljnoj temperaturi sa tri ventila u primarnom krugu
 • Proširenje na 6 kontrolnih krugova pomoću proširujućeg modula TROVIS I/O
 • Galvanski izolovano RS-485 sučelje za komunikaciju Modbus RTU/šinski uređaj
 • Ethernet sučelje za komunikaciju Modbus TCP/IP i povezivanje sa SAM DISTRICT ENERGY
 • Konfiguracija i podešavanje parametara pomoću TROVIS-VIEW Softvera preko Ethernet sučelja

Dodaci:

 • Tip 5227-4 Senzor za spoljnu temperaturu
 • Tip 5277 i Tip 5267-3 (kontaktni senzori) Senzori za protok, povratnu temperaturu i temperaturu rezervoara
 • Tip 5257-11 Senzor za temperaturu u sobi
 • Tip 5257-51 Sobni panel sa potenciometrom i prekidačem za izbor režima
 • TROVIS-VIEW softver (besplatno)
 • Otpornik na prenapone SA5000 za dvosmernu šinsku mrežu
 • Proširujući modul TROVIS I/O
 • SAM MOBILE Gateway za povezivanje sa SAM DISTRICT ENERGY
 • SAM-LAN Gateway za povezivanje sa SAM DISTRICT ENERGY.