Električni aktuatori dizajnirani su za široku primenu kako u industrijskim postrojenjima, tako i u sistemima za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju.

Samson električni aktuatori su linearni motori koji mogu biti dostupni sa ili bez sigurnosne funkcije.

Ovi aktuatori mogu se kombinovati sa ventilima iz različitih serija Samson ventila.

Posebno su pogodni za upotrebu sa ventilima Samson tipa 3260, 3222, 3226, 3213 i 3214, kao i tipa 2488. Pogoni mogu biti opremljeni dodatnom opremom, kao što su Granični prekidač i Potenciometar, što omogućava još veću prilagodljivost u njihovoj primeni.

Samson električni aktuatori su pouzdani, efikasni i pružaju preciznu kontrolu protoka i pozicije ventila. Ova tehnologija omogućava automatsko i precizno upravljanje ventilima u različitim industrijskim procesima i sistemima HVAC, čime se povećava efikasnost, pouzdanost i sigurnost operacija.

hvac pogon