• Više nego udvostručuje udaljenost čitanja za flowIQ® i MULTICAL® 21 radio 
  • Pogodno za montažu u jamu ili unutrašnje/spoljašnje zidne instalacije 
  • Potpuno potopljeno
  • Nominalna dužina kabla od 6½ ft (2 m); opciona dužina od 24½ ft (7½ m)

Spoljna antena je dodatna oprema za Kamstrup-ove vodomer proizvode flowIQ® i MULTICAL® 21. Antena se lako može instalirati zajedno sa vodomerom ili naknadno dodati. Uz antenu se isporučuju potrebni delovi za montažu u oknu sa debljinom poklopca do 100 mm. Korišćenjem kompleta za produžetak, antena se može montirati u poklopac okna sa debljinom do 250 mm.

Za montažu na zid, koristi se odgovarajući poklopac u koji se postavlja antena.

Antena se može isporučiti sa dva različita kabla, dužine od 200 cm i 750 cm.

Spoljna antena se isporučuje kao samostalna, potpuno montirana jedinica, a dužina kabla nije promenljiva. Međutim, moguće je ukloniti okvir antene sa prstenastog nosača pričvršćenog na vodomer kako bi se kabl proveo kroz zidove, šipke, itd. bušenjem rupe prečnika 14 mm. Skidanje i ponovna montaža se može izvesti bez posebnih alatki.