011 2187663

info@termonet.rs

  • Gospodar Jovanova 27, Beograd
  • Ponedeljak - Petak : 9h - 17h

011 2187663

info@termonet.rs

Reference

Daljinski nadzor i upravljanje 150 toplotnih podstanica u Subotici

U saradnji sa NS KONCEPT DOO NOVI SAD na poslu za daljinski nadzor i upravljanje 150 toplotnih podstanica u Subotici, sa Danfoss APEX 10 kontrolerom i Decode GSM modemom.

Prikaz temperatura i pritisaka primara i sekundara, M-bus komunikacija sa Kamstrup kalorimetrima, Wilo i Grundfos pumpama, dopuna i rasterećenje vode sekundara, na osnovu senzora pritiska na sekundaru.

Mogućnost ručnog upravljanja elementima u polju. Zadavanje krive grejanja u 6 tačaka, daljinskog uključenja i isključenja podstanica… Sve podstanice povezane na centralni sistem nadzora i upravljanja (SCADA WONDERWARE INTOUCH).

Nadzor i upravljanje toplotnim podstanicama iz SERVICE TOOL-a, kao i iz SCADA sistema.

Daljinski nadzor i upravljanje 181 toplotne podstanice u Obrenovcu

U saradnji sa NS KONCEPT DOO NOVI SAD na poslu za daljinski nadzor i upravljanje 181 toplotne podstanice u Obrenovcu sa CLORIUS ISC2000 kontrolerom.

Prikaz temperatura i pritisaka primara i sekundara, M-bus komunikacija sa Kamstrup kalorimetrima i Wilo pumpama, dopuna vode u sekundaru na osnovu pritiska u sekundaru, kao i na osnovu nivo sondi u posudama.

Mogućnost ručnog upravljanja Samson kombi ventilom, kao i čitanje informacije o poziciji ventila. Zadavanje krive grejanja u 9 tačaka, daljinskog uključenja i isključenja podstanice, kao i zaštita pumpe od rada na suvo, odloženog starta pumpi…

Sve podstanice povezane na centralni sistem nadzora i upravljanja (SCADA WONDERWARE INTOUCH).

Nadzor i upravljanje toplotnim podstanicama iz WEB BROWSER-a, kao i iz SCADA sistema.

Top