Prilikom instaliranja pametnih merača za očitavanje potrošnje energije i vode, obično se koristi sistem za očitavanje povezan sa meračima. U tom slučaju, koriste se koncentratori za prikupljanje podataka sa merača. Nakon toga, merene vrednosti se prosleđuju preduzeću za snabdevanje. Da bi se postigla dobra radio veza u sistemu, može biti potrebno instalirati jedinice sa antenom na nekim lokacijama potrošača.