BAS9_M485 je interfejsni modul namenjen za upotrebu u kontrolerima BAS918/929/1020.

Specifikacije modula uključuju:

  • RS485 komunikacioni modul sa programabilnim terminacionim otpornikom od 120 oma.
  • Modul koristi napajanje iz kontrolera.
  • Galvanska izolacija od 1KV prema interfejsu, što poboljšava sigurnost i pouzdanost komunikacije.
  • Povezan je preko OPTION porta na kontroleru.
  • Modul se koristi za MODBUS, BAS Native i GENI komunikaciju, što omogućava različite načine interakcije sa drugim uređajima i sistemima.
  • Dimenzije modula su 30,2 mm x 46,7 mm, što ga čini kompaktnim i pogodnim za ugradnju u kontrolere BAS918/929/1020.