Kamstrup ULTRAFLOW® 54 – Vaš preferirani izbor za industrijske primene.

Naš obimni program protoka DN150-300 dolazi sa prirubničkim merilima od nerđajućeg čelika, sa mogućnošću konfiguracije elektronike prema vašim potrebama.

Ovo olakšava instalaciju sa dodatno dugim kablovima, jer se potrebni izlazni moduli već mogu integrisati po zahtevu.

Ovi senzori protoka su posebno zaštićeni od kondenzacije i odobreni za upotrebu u instalacijama za hlađenje.

ULTRAFLOW® 54 je statičko merilo protoka bazirano na principu ultrazvučnog merenja. Glavna primena je merenje količine protoka tečnosti, a koristi se sa merilima toplotne energije kao što su MULTICAL® 603 ili 803. Dizajniran je za upotrebu u instalacijama za grejanje gde se koristi voda kao medijum.

Koristi mikroprocesorsku tehnologiju i tehnike ultrazvučnog merenja. Sva kola za kalkulacije i merenja su smeštena na posebnoj ploči, što obezbeđuje kompaktni i racionalni dizajn i izuzetno visok nivo tačnosti merenja i pouzdanosti.

Zapremina se meri pomoću suprotno usmerenih ultrazvučnih signala baziranih na metodi vremenske razlike, što omogućava dokazanu dugoročnu stabilnost i tačnost. Četiri ultrazvučna primopredajnika koriste se za slanje zvučnih signala u pravcu protoka i nasuprot. Ultrazvučni signal koji putuje u pravcu protoka stiže prvi do suprotnog primopredajnika. Vremenska razlika između dva signala se koristi za izračunavanje brzine strujanja i, prema tome, zapremine.

Za povezivanje ULTRAFLOW® 54 sa MULTICAL® računskom jedinicom koristi se tro-žični impulsni kabl. Ovaj kabl napaja senzor protoka sa računske jedinice i šalje signal računskoj jedinici. Signal odgovara protoku i prenosi broj impulsa koji je proporcionalan zapremini vode koja prolazi kroz merilo. Ako je rastojanje između MULTICAL® i ULTRAFLOW® 54 veće od 10m, ULTRAFLOW® 54 može imati i sopstveno napajanje.

Karakteristike ULTRAFLOW® 54:

  • Protok od 150 m³/h do 1000 m³/h
  • Ultrazvučno merilo protoka
  • Kompaktan dizajn bez pokretnih delova
  • Širok dinamički opseg
  • Nema habanja
  • Izuzetna preciznost
  • Dugotrajnost

Sa ULTRAFLOW® 54, obezbeđujete pouzdano merenje protoka i izuzetnu preciznost za industrijske primene.