METERTOOL HCW (Toplota, Hlađenje, Voda) je besplatni program koji omogućava konfiguraciju i verifikaciju Kamstrup-ovih proizvoda za toplotu, hlađenje i vodu. Ovi proizvodi uključuju toplotne energetske merače, senzore protoka, komunikacione module, vodomere i mnoge druge.

Takođe, potrebno je da imate Kamstrup komunikacionu jedinicu, kao što je optička glava, pre nego što možete konfigurisati svoje brojilo. Komunikacioni interfejs uspostavlja vezu između vašeg Kamstrup proizvoda i METERTOOL HCW.