BACnet® MS/TP ulazni modul za MULTICAL® 403, MULTICAL® 603 i MULTICAL® 803:

Karakteristike:

  • Sertifikovan i listiran od strane BTL-a
  • Kompatibilan sa ANSI/ASHRAE-135, ISO 16484-5
  • Podržava BACnet® COV obaveštenja
  • RS-485 sa galvanskom izolacijom

Visokoperformansni BACnet® modul je uveden sa MULTICAL® 403, MULTICAL® 603 i MULTICAL® 803 energetskim merilima. Ovaj BACnet® MS/TP komunikacioni modul omogućava integraciju MULTICAL® merila u sistem automatizacije zgrada ili industrijskih instalacija.

Modul je sertifikovan i listiran od strane BTL-a, što garantuje njegovu kompatibilnost sa BACnet® standardom, uključujući ANSI/ASHRAE-135 i ISO 16484-5 standarde. Time se osigurava da modul lako može komunicirati sa drugim uređajima koji podržavaju isti standard.

Funkcije i primena:

BACnet® modul je dizajniran sa fokusom na visoku fleksibilnost kako bi zadovoljio širok spektar primena. Omogućava brzu razmenu podataka merila, uključujući protok, energiju i temperaturu, što olakšava praćenje i kontrolu potrošnje energije.

Kroz BACnet® obaveštenja, modul podržava COV (Change of Value), što omogućava BACnet® klijentima (poput PLC uređaja) da prate promene vrednosti u MULTICAL® promenljivim veličinama. Ova funkcionalnost omogućava brzo reagovanje na promene, što je od suštinske važnosti za alarme i svrhe kontrole.

MULTICAL® energetska merila pružaju velike količine podataka, a svi relevantni podaci za analizu mogu se lako očitati putem ovog BACnet® modula.

Pored toga, modul podržava informacione kodove za različite alarme, greške u protoku, temperaturi, curenju vode, velikom protoku, prisustvu vazduha u sistemu i neispravnom smeru protoka. Ove informacije mogu se proslediti sistemu BACnet®.

Ukratko, ovaj BACnet® MS/TP modul predstavlja napredno rešenje za integrisanje MULTICAL® merila u BACnet® mreže, omogućavajući visoku fleksibilnost, brzu razmenu podataka i efikasnu kontrolu i regulaciju potrošnje energije.

modules_brochure