Posebne karakteristike:

 • Grejni i kontroler grejanja
 • SAM DIGITAL READY
 • TROVIS 5578 grejni i kontroler grejanja koristi se za kontrolu maks. tri kontrolna kruga:
 • Kontrola primarnog izmenjivača toplote ili kotla
 • Maks. dva mešajuća i jedan nemiješajući grejni krug (oba kontrolisana prema spoljnoj temperaturi), kao i kontrola grejanja tople vode u sekundarnom krugu
 • Kontrola rezervoara sa mešanjem grejanog vode kontrolisanog prema spoljnoj temperaturi sa kotlom na čvrsto gorivo, kontrolom solarnog kruga i maks. dva mešana grejna kruga
 • Kontrola tri grejna kruga kontrolisana prema spoljnoj temperaturi sa tri ventila u primarnom krugu
 • Komunikacija sa merna magistrala putem integrisanog interfejsa za komunikaciju sa maks. tri merna magistralna uređaja
 • Modbus komunikacija putem spoljnih modula
 • Konfiguracija i podešavanje parametara putem memorijskog modula ili putem interneta putem USB Converter 3 i TROVIS-VIEW softvera

Dodaci:

 • Tip 5227-4 Senzor za spoljnu temperaturu
 • Tip 5277 i Tip 5267-3 (kontaktni senzori) Senzori za protok, povratnu temperaturu i temperaturu rezervoara
 • Tip 5257-11 (sobni panel) Senzor za temperaturu u sobi
 • Memorijski modul
 • Mini modul
 • Modul za beleženje podataka
 • 55Bluetooth modul
 • USB Converter 3 sa Datalogging Viewer Softverom
 • TROVIS-VIEW softver (besplatno)
 • RS-232/PC komunikacioni modul
 • RS-485 komunikacioni modul za Modbus RTU dvosmernu šinsku mrežu
 • 4-portni hub za magistralu
 • Zaštita od prenapona SA5000 za dvosmernu šinsku mrežu
 • CoRe 02 Univerzalna šinska jedinica
 • Modbus TCP gateway
 • Modbus GPRS gateway
 • RF gateway
 • 55Viewer softver za vizualizaciju i korisnički interfejs