• Zamena senzora je jednostavna za servisiranje
  • Dugotrajnost sa teflonskim zaptivkom
  • Raspon od DN15 do DN40
  • Temperatura sredstva do 150 °C

Kuglasti ventili sa M10x1 priključcima za senzore pogodni su za instalaciju direktnih temperaturnih senzora sa M10x1 navojem. Kada se jedan od temperaturnih senzora ugradi u protokomer, korisno je koristiti kuglasti ventil za instalaciju drugog temperaturnog senzora. Kada je kuglasti ventil zatvoren, zamena temperaturnog senzora može se obaviti gotovo bez gubitka vode.