Posebne karakteristike:

 • Kontroler grejanja i toplotne energije
 • SAM DIGITAL READY (Spreman za digitalno upravljanje)
 • TROVIS 5576 kontroler grejanja i toplotne energije se koristi za upravljanje najviše dva kontrolna kola:
 • Kontrola primarnog izmenjivača toplote ili kotla
 • Najviše jedno mešajuće i jedno nemješajuće grejno kolo (oba kontrolisana spoljašnjom temperaturom), kao i kontrola grejanja sanitarne tople vode u sekundarnom kolu.
 • Kontrola jednog grejnog kruga kontrolisanog spoljašnjom temperaturom i grejanje sanitarne tople vode sa dva ventila u primarnom krugu.
 • Kontrola dva grejna kruga kontrolisana spoljašnjom temperaturom sa dva ventila u primarnom krugu.
 • Integrisano RS-232 sučelje za komunikaciju Modbus protokola.
 • Komunikacija sa do šest jedinica preko šinskih modula putem sabirnog vodiča.
 • Konfiguracija i podešavanje parametara uz pomoć širinomodula ili online uz upotrebu USB Converter 3 i TROVIS-VIEW softvera.
 • Obaveštenja o alarmima putem SMS poruka (zahteva modem i pristup TAP servisu).
 • Ažuriranje operativnog sistema kontrolera putem EPROM-a.

Dodaci:

 • Tip 5227-4 Senzor za spoljnu temperaturu
 • Tip 5277 i Tip 5267-3 (kontaktni senzori) Senzori za protok, povratnu temperaturu i temperaturu rezervoara
 • Tip 5257-11 (sobni panel) Senzor za temperaturu u sobi
 • Memorijski modul
 • Mini modul
 • Modul za beleženje podataka
 • USB Converter 3 sa Datalogging Viewer Softverom
 • TROVIS-VIEW softver (besplatno)
 • Modul za priključivanje merna magistrala
 • Konverter kabela za dvožični RS-232 u RS-485 za povezivanje sa dvožičnom RS-485 Modbus RTU magistralom
 • Konverter kabela za četveržični RS-232 u RS-485 za povezivanje sa četveržičnom RS-485 Modbus RTU magistralom
 • 4-portni hub za magistralu
 • Zaštita od prenapona sa integrisanim konverterom za dvožičnu RS-232 u RS-485 za dvosmernu šinsku mrežu (SACO55)
 • Zaštita od prenapona SA5000 za dvosmernu šinsku mrežu
 • Univerzalna šinska jedinica CoRe 02
 • Modbus TCP gateway
 • Modbus GPRS gateway
 • RF gateway
 • 55Viewer softver za vizualizaciju i korisnički interfejs