Senzor temperature 83 je 4-žični temperaturni senzor sa priključnom glavom dizajniran za upotrebu sa toplotnim i merilima za hlađenje. Senzor se isporučuje kao set od dve uparene temperature senzora, omogućavajući precizno merenje ulazne i izlazne temperature u sistemima za toplotu i hlađenje.

Ključne karakteristike senzora temperature 83 su:

  • Džepni senzor sa brzim odgovorom na promene temperature: Senzor ima brzu reakciju na promene temperature u sistemima, što omogućava precizno merenje u realnom vremenu.
  • Zamenljivi Pt500 umetak senzora: Senzor je opremljen zamenljivim Pt500 umetkom, što olakšava održavanje i zamenu umetka u slučaju potrebe.
  • Visoka vodootpornost (IP68): TemperatureSensor 83 je odobren za IP68 standard, što ga čini izuzetno otpornim na vodu i vlagu. Ovo ga čini pogodnim za korišćenje u različitim uslovima, uključujući merenja toplote i hlađenja.

Senzor temperature 83 se sastoji od dva uparena temperature senzora i koristi se zajedno sa merilima toplotne energije za merenje ulazne i izlazne temperature. Senzori temperature imaju ugrađene platinske otpornike čiji se električni otpor menja u zavisnosti od temperature. Ova promena otpora omogućava analogni izraz temperature, što omogućava precizno merenje temperatura u sistemima za toplotu i hlađenje.

Senzor se može povezati sa kalkulatorom sa 2-žičnom ili 4-žičnom vezom. Korišćenje 4-žične veze omogućava bolje postizanje tačnosti merenja temperature u odnosu na 2-žičnu vezu, jer otpor kabla ne utiče na merenje temperature.

Senzor temperature 83 je pouzdan, precizan i izdržljiv senzor koji obezbeđuje tačna merenja ulazne i izlazne temperature u instalacijama za toplotu i hlađenje. Njegova visoka vodootpornost i brza reakcija na promene temperature čine ga idealnim za različite primene u industriji.