BACnet® IP modul za MULTICAL® 403, MULTICAL® 603 i MULTICAL® 803 energetska merila pruža visokoperformansno rešenje za integrisanje merila u sisteme za automatizaciju zgrada i industrijske aplikacije. Evo ključnih karakteristika i funkcionalnosti ovog modula:

Karakteristike:

  • BTL sertifikovano i registrovano
  • Kompatibilno sa ANSI/ASHRAE-135 i ISO 16484-5 standardima
  • Komunikacija putem UDP preko IPv4
  • Podrška za PQT kontroler
  • Dodela IP adrese putem DHCP-a ili statičke IP adrese
  • Ethernet 10/100 base t za brzu komunikaciju
  • Visoka stopa prenosa podataka

Funkcije i primena:

BACnet® IP modul omogućava brzu i pouzdanu komunikaciju sa MULTICAL® merilima putem Ethernet-a, omogućavajući razmenu podataka brzinom od 10 ili 100 Mbit/s. Modul je sertifikovan i registrovan od strane BTL-a kako bi se osigurala kompatibilnost sa BACnet® standardom, što obezbeđuje da podaci budu prikazani u standardizovanom formatu i lako čitljivi za različite aplikacije.

Modul podržava čitanje velike količine podataka sa MULTICAL® merila, uključujući podatke o protoku, energiji i temperaturi. Ovi podaci mogu se koristiti kao ulazni podaci za svrhe praćenja, kontrole i analize u sistemima za automatizaciju zgrada ili industrijskim aplikacijama.

S obzirom na mogućnost visoke stope prenosa podataka, BACnet® IP modul omogućava brzu razmenu informacija, što je posebno važno u dinamičnim okruženjima gde je potrebno ažuriranje podataka u realnom vremenu.

Dodatno, modul podržava PQT kontroler, omogućavajući optimizaciju potrošnje energije i praćenje ključnih parametara u energetskim sistemima.

Ukratko, BACnet® IP modul za MULTICAL® energetska merila pruža visokoperformansno i fleksibilno rešenje za integrisanje merila u sisteme za automatizaciju zgrada i industrijske aplikacije, omogućavajući brzu razmenu podataka i optimizaciju energetske potrošnje.

modules_brochure