BA Systems ApS je danska kompanija smeštena u mestu Helsinge. Posedujemo višegodišnje iskustvo u proizvodnji CTS i BMS komponenata, kao i SCADA softvera.

Zgrade su izložene promenljivim uticajima vremenskih uslova i trebalo bi da se mogu kontrolisati na najekološkiji i energetski ispravan način u datim uslovima.

Obezbeđivanje relevantnih podataka vlasnicima i korisnicima omogućava im da upravljaju i nadgledaju zgrade na način koji stvara najbolje okruženje za ljude koji tamo rade, ali i da se energija koristi na najefikasniji način.

BA Systems nudi dokazani sistem koji se može prilagoditi od malih toplotnih centara do instalacija koje obuhvataju kompleksne kontrole raspoređene na velikim geografskim područjima.