BAS ISENSE je strujni senzor koji se pričvršćuje na vod kroz koji prolazi struja koja se želi meriti. Uređaj pruža izlazni signal u opsegu od 0-10V koji prikazuje merene vrednosti.

Ovaj senzor ne zahteva posebnu napojnu liniju jer se napaja iz polja na koje se vrši merenje, što olakšava instalaciju i smanjuje potrebu za dodatnim kablovima.

Specifikacije BAS ISENSE senzora:

 • Samonapajanje
 • Izlazni signal 0-10V
 • Konfigurabilan za 3 opsega merenja
 • Maksimalni napon merenja do 600VAC
 • Maksimalna struja merenja do 100A
 • Preciznost od 96,8%
 • Radna temperatura od -35ºC do +60ºC
 • Spoljne dimenzije 65 x 50 x 30 mm
 • Upotreba u vezi sa BAS kontrolerima
 • Analogni ulazni priključak
 • Mogućnost merenja energije
 • Optimizacija energetske potrošnje
 • Praćenje energetskog bilansa

BAS ISENSE strujni senzor je koristan alat za merenje i nadzor struje u instalacijama, omogućavajući korisnicima da efikasno kontrolišu i optimizuju potrošnju energije. Senzor pruža pouzdane i precizne informacije o struji koja prolazi kroz sistem, čineći ga korisnim za različite aplikacije u kontroli i upravljanju energetskim resursima.