READy Ethernet modul za MULTICAL® 603 i MULTICAL® 803 energetska merila predstavlja visokoperformantno žičano rešenje za povezivanje i automatsko slanje podataka na READy platformu. Evo ključnih karakteristika i funkcionalnosti ovog modula:

Karakteristike:

  • Ethernet 10/100BASE-T za brzu i pouzdanu žičanu komunikaciju
  • Direktna komunikacija sa Kamstrup READy sistemom za jednostavno slanje podataka
  • Jednostavno za korišćenje – plug-and-play rešenje, olakšava instalaciju i konfiguraciju
  • Podaci se šalju svaki sat, obezbeđujući redovno ažuriranje i praćenje potrošnje
  • Mogućnost čuvanja rezervnih podataka do 14 dana u slučaju gubitka veze sa mrežom

Funkcije i primena:

READy Ethernet modul je specijalno dizajniran za efikasno povezivanje i slanje podataka sa MULTICAL® energetskih merila na READy platformu. Modul koristi žičanu Ethernet komunikaciju i omogućava direktnu komunikaciju sa READy sistemom za upravljanje podacima (MDM).

Prednost žičane Ethernet veze je u tome što pruža iste funkcionalnosti kao i HC-003-80 2G/4G mrežni modul, ali bez potrebe za radio-baziranim opremama. To je idealno za korisnike koji preferiraju žičano rešenje ili nemaju mogućnost korišćenja radio komunikacije.

Podaci koji se prenose sa merača do MDM sistema su zaštićeni putem krajnje enkripcije kako bi se osigurala sigurnost i privatnost podataka. Registri podataka se enkriptuju AES128 enkripcijom, smeštenom u energetskom meraču, dok je transportni sloj zaštićen upotrebom jedinstvenog AES256 enkripcijskog ključa smeštenog u samom komunikacionom modulu.

U slučaju gubitka veze sa mrežom i MDM sistemom, modul nastavlja da beleži podatke na satnoj osnovi i prenosi nedostajuće satne vrednosti čim se veza ponovo uspostavi. Ova funkcija omogućava neprekidno praćenje potrošnje čak i u slučaju privremenog prekida komunikacije.

READy Ethernet modul pruža pouzdano i bezbedno rešenje za automatsko slanje podataka sa MULTICAL® energetskih merila i omogućava korisnicima da efikasno prate i analiziraju potrošnju energije u realnom vremenu.

modules_brochure