Posebne karakteristike:

 • Grejni i kontroler gradskog grejanja
 • SAM DIGITAL READY
 • Proširenje na 6 kontrolnih krugova pomoću proširujućeg modula TROVIS I/O
 • 365-dnevni sat sa maks. četiri vremenska rasporeda (bez TROVIS I/O) i automatskom promenom letnjeg i zimskog računanja vremena
 • Moguće je povezivanje sobnih panela za pojedinačne grejne krugove
 • Kontrola prema potražnji putem zahteva setne tačke putem naknadnih kontrolera korišćenjem šinskih uređaja ili signala od 0 do 10 V
 • Grejna karakteristika opciono zasnovana na nagibu ili četiri tačke
 • Integrisano sučelje za magistralu za komunikaciju sa maks. tri merna magistralna uređaja
 • Galvanski izolovano RS-485 sučelje za komunikaciju Modbus RTU/šinski uređaj
 • Ethernet sučelje za komunikaciju Modbus TCP/IP i povezivanje sa SAM DISTRICT ENERGY
 • Konfiguracija i podešavanje parametara pomoću TROVIS-VIEW Softvera preko Ethernet sučelja

Dodaci:

 • Tip 5227-4 Senzor za spoljnu temperaturu
 • Tip 5277 i Tip 5267-3 (kontaktni senzori) Senzori za protok, povratnu temperaturu i temperaturu rezervoara
 • Tip 5257-11 Senzor za temperaturu u sobi
 • Tip 5257-51 Sobni panel sa potenciometrom i prekidačem za izbor režima
 • TROVIS-VIEW softver (besplatno)
 • Otpornik na prenapone SA5000 za dvosmernu šinsku mrežu
 • Proširujući modul TROVIS I/O
 • SAM MOBILE Gateway za povezivanje sa SAM DISTRICT ENERGY
 • SAM-LAN Gateway za povezivanje sa SAM DISTRICT ENERGY.