• Ventil za sigurnosno ispuštanje viška pritiska sa automatskim otvaranjem u slučaju kvara
  • Balansirani ventil
  • Aktuator sa dve dijafragme
UPOTREBAKontrola pritiska
SREDSTVOVoda i druge tečnosti
Vazduh i nezapaljivi gasovi
VERZIJADIN
TEMPERATURASrednja temperatura: 2 do 150 °C / 35.6 do 302 °F
VELIČINA VENTILADN 15 do DN 50
OCENA PRITISKAPN 25
FUNKCIJAVentil za višak pritiska
PRIMENAVentil se otvara kada pritisak uzvodno raste