• Ventil za smanjenje pare pod pritiskom
  • Sastoji se od ventila i aktuatora sa radnim balonom i podešivačem setne tačke
  • Ventil sa balansiranom/nebalansiranom oprugom
  • Radni element je napravljen od nerđajućeg čelika
  • Kompaktan dizajn sa posebno niskom ukupnom visinom.
UPOTREBAKontrola pritiska
SREDSTVOPara
VERZIJADIN
TEMPERATURASrednja temperatura: -20 do 200 °C / -4 do 392 °F
VELIČINA VENTILADN 15 do DN 50, G ½ do G 1
OCENA PRITISKAPN 25
FUNKCIJAVentil za smanjenje pritiska
PRIMENAVentil se zatvara kada pritisak nizvodno raste