MeterToolX (MTX) je profesionalna offline aplikacija Kamstrup-a za dijagnostiku i rešavanje problema. Ova aplikacija omogućava konfiguraciju i očitavanje Kamstrup-ovih proizvoda za toplotu/hlađenje i vodu, putem žične USB veze ili bežične Bluetooth veze koristeći optičku glavu za očitavanje.

Sa MTX-om imate jednu aplikaciju koja obavlja i konfiguraciju i očitavanje loggera – jedan alat koji vam pomaže u zadacima sa vašim merilima na terenu.

Očitavanja loggera mogu biti prikazana u aplikaciji ili se lako mogu deliti i izvoziti radi dalje analize.