Predstavljamo Elektromotorni pogon 5827 – vrhunski linearni aktuator sa posebnim karakteristikama.

Sa opcijom hoda od 6 mm, 12 mm ili 15 mm, ovaj aktuator pruža precizno pozicioniranje i kontrolu medija. Za sigurnost i stabilnost, aktuator poseduje sigurnosni mehanizam koji izvlači ili uvlači pokretnu šipku aktuatora.

U zavisnosti od potrebe, moguće je odabrati verziju sa tri koraka ili sa digitalnim pozicionerom. Tri koraka verzija nudi sinhroni motor sa bezusluznim planetarnim prenosnikom, dok digitalni pozicioner ima korak-motor sa bezusluznim prenosnikom.

Aktuator je opremljen indikatorom hoda i ručnim prebacivanjem za jednostavno upravljanje. Takođe, omogućeno je praćenje stanja rada i grešaka putem LED dioda. Podesiva brzina kretanja, zaštita od blokiranja i podesivi ulazni i izlazni opsezi signala pružaju dodatnu prilagodljivost.

Za konfiguraciju, parametrizaciju i dijagnostičke funkcije, kao i za online nadzor, korisnici mogu koristiti TROVIS-VIEW softver.

Dodaci

Verzija sa digitalnim pozicionerom:

  • TROVIS-VIEW Softver (besplatno)
  • Komunikacijska dodatna oprema
UPOTREBARegulacija protoka
POKRET AKTUAORALinearno
OCENA HODA6 mm do 15 mm
NAPAJANJEElektrično
VERZIJATrostepena
Neprekidno sa pozicionerom
NAPON NAPAJANJA24 V, 50 Hz
230 V, 50/60 Hz
24 V DC i 24 V, 50 i 60 Hz
85 do 264 V, 50 i 60 Hz
AKCIJA U SLUČAJU NESTANKA STRUJEBez
Aktuator se izdužuje
Aktuator se uvlači