• Bežični M-Bus standard EN13757-4:2013
  • OMS v4.0.2
  • Podrška za T1 OMS i C1 režim
  • Interval prenosa koji se može konfigurisati

Kamstrup senzor temperature i vlažnosti može se integrisati u postojeću bežičnu mrežu READy Fixed putem Wireless M-Bus-a i pruža pouzdane podatke o merenju temperature. Na taj način, vlažnost vazduha i temperatura prostorije mogu se bežično pratiti u svakom trenutku.

Dodatna prednost senzora je jednostavna montaža. Konfiguracija se može obaviti putem prekidača. Trajanje baterije može biti do 16 godina, u zavisnosti od postavljenih intervala prenosa podataka. 2 AA baterije se lako mogu zameniti i imaju zaštitu od obrnutog polariteta.