M-Bus Master MultiPort 250D je uređaj koji omogućava čitanje svih Kamstrup merila toplote, merila hlađenja, vodomera, električnih i gasnih merila sa M-Bus interfejsom, kao i drugih tipova merila. U jednoj M-Bus mreži mogu se instalirati različiti tipovi i brendovi merila toplote/hlađenja koji zajedno funkcionišu. Uređaj omogućava povezivanje do 250 merila toplote/hlađenja sa dužinom kabla do 2800 m, a instalacijom od 50 merila toplote/hlađenja može se postići dužina kabla od 10 km sa jednim M-Bus Masterom.

M-Bus Master se može koristiti kao master, repetitor ili nivo konverter. Kao master, upravljanje se vrši putem ekrana i 6 tastera na prednjoj ploči. Pomoću jednostavnog menija na ekranu mogu se obavljati skeniranje, očitavanje i analiza mreže, a ekran neprekidno prikazuje informacije o komunikaciji u M-Bus mreži.

Kao repetitor, M-Bus Master omogućava proširenje mreže do 1250 merila toplote/hlađenja sa ukupnom dužinom kabla od 14 km korišćenjem 4 repetitora u jednom sistemu. Kao nivo konverter, jedan ili više integrisanih komunikacionih portova mogu biti povezani sa sistemom za očitavanje, odakle se inicira komunikacija.

M-Bus Master je standardizovan prema EN 13757-2 i EN 13757-3 i poseduje zaštitnu klasu do IP67.

Uređaj ima različite komunikacione portove poput RS-232, RS-485, USB i optičkog priključka za komunikaciju sa različitim uređajima, kao što su programi za daljinsko očitavanje, BMS sistemi i kontroleri.