Posebne karakteristike:

  • Regulator protoka i (diferencijalnog) pritiska
  • Sastoji se od ventila sa podešavajućim ograničenjem i aktuatora
  • Ventil sa jednim sedištem i balansiranim zatvaračem
  • Posebno pogodan za sisteme daljinskog grejanja prema DIN 4747-1
UPOTREBAKontrola pritiska i protoka
SREDSTVOVoda i druge tečnosti
Vazduh i nezapaljivi gasovi
VERZIJADIN
TEMPERATURA SREDSTVA2 do 150 °C / 35.6 do 302 °F
VELIČINA VENTILADN 15 do DN 50
OCENA PRITISKAPN 16 do PN 25
FUNKCIJARegulator pritiska
Regulator protoka
PRIMENAVentil se zatvara kada pritisak nizvodno raste
Ventil se zatvara kada protok raste
MONTAŽACev za protok
TAČKA PROTOKA0.01 do 15 m³/h / 0.04 do 66 US gal/min
PAD PRITISKA PREKO0.2 bar / 2.9 psi