• Bluetooth optička glava za očitavanje

  • USB optička glava za očitavanje

Optička čitačka glava je uređaj koji omogućava korisniku da pročita konfigurisane podatke u merilima i ažurira firmware. Optička čitačka glava dolazi u dve varijante – Bluetooth i USB – u zavisnosti od komunikacije sa računarom ili pametnim telefonom/tabletom.

Optička čitačka glava je opremljena trajnim magnetom, što omogućava da glava ostane pričvršćena na brojilo tokom prikupljanja podataka. Podaci se prenose putem infracrvenog svetla koristeći serijsku dvosmernu komunikaciju.