READy Repeater 5

  • Repetitor na baterije
  • Standardizovana radio komunikacija prema EN13757-4:2013
  • Ugrađena antena
  • Rukovanje do 5 bežičnih M-Bus merila

READy Repeat 5 je pametna komponenta u mreži sa baterijom, koja zajedno sa READy Concentrator-om čini infrastrukturu u READy mreži.

Najvažnija uloga ove komponente je prikupljanje i prenošenje podataka sa više merila, čime se povećava domet mreže i omogućava očitavanje merila na veoma velikim udaljenostima ili u posebno teškim uslovima.

READy Repeat 5 je dizajniran za spoljnu instalaciju i lako se postavlja direktno na zid i cevi (npr. svetiljke) pomoću prilagođenih nerđajućih fitinga.