• Upravlja radijskom komunikacijom do 70 energetskih merila/mrežnih jedinica
  • Bez potrebe za konfiguracijom
  • Statusne LED diode
  • Opciono povezivanje spoljne antene
  • Opciono ažuriranje softvera putem radijske mreže
  • Napajanje baterijom ili iz električne mreže (230 VAC)
  • Fleksibilna instalacija
  • Detekcija curenja i pucanja cevi (alarmi)

Kamstrup RF Router je komponenta mreže koja se koristi u inteligentnoj radio mreži Kamstrup-a za daljinsko očitavanje podataka sa Kamstrup energetskih merila. RF Router omogućava izgradnju mreže između energetskih merila i centralne jedinice mreže, RF Concentrator-a. RF Router uspostavlja radio vezu za prenos podataka između pojedinačnih energetskih merila i RF Concentrator-a. Podaci koji se čitaju iz radio mreže su specificirani u opštem softveru sistema. RF Router uključuje integrisanu antenu, a ako je potrebno proširiti domet, može se lako povezati sa spoljnom antenom.

Očitani podaci se prenose do softvera sistema putem RF Concentrator-a i GSM/GPRS ili IP veze. RF Router može raditi u frekventnom opsegu bez potrebe za licencom ili u frekventnom opsegu za koji je potrebno plaćanje licence. Kamstrup-ov radio sistem je otporan na interferencije drugih radio sistema.