Modbus KMP TCP/IP modul za MULTICAL® 403, MULTICAL® 603 i MULTICAL® 803 energetska merila predstavlja visokoperformansno rešenje sa podrškom za dva komunikacijska protokola: Modbus TCP i KMP (Kamstrup Meter Protocol). Evo ključnih karakteristika i funkcionalnosti ovog modula:

Karakteristike:

  • Ethernet 10/100 base t za brzu i pouzdanu komunikaciju
  • Modbus TCP ili KMP komunikacija, pružajući fleksibilnost u izboru protokola za različite aplikacije
  • IP dodeljen putem DHCP-a ili fiksnog IP-a za jednostavno postavljanje i konfiguraciju
  • Modbus TCP je u skladu sa “Modbus Messaging on TCP/IP Implementation Guide V1.0b”, što osigurava standardizovanu i pouzdanu razmenu podataka

Funkcije i primena:

Modbus/KMP TCP/IP modul omogućava integraciju MULTICAL® energetskih merila u sisteme za automatizaciju zgrada i industrijske aplikacije. Modul podržava dva komunikacijska protokola kako bi se prilagodio različitim potrebama za praćenjem, kontrolom i analizom podataka.

  • Modbus TCP protokol: Modbus TCP omogućava različito formatiranje podataka merila kako bi se prilagodio različitim uređajima za čitanje. Brza razmena podataka merila čini Modbus TCP modul posebno pogodnim za zadatke praćenja i kontrole. Pomoću ovog protokola, podaci sa merila mogu se lako čitati i interpretirati od strane drugih sistema ili uređaja koji podržavaju Modbus TCP.
  • KMP (Kamstrup Meter Protocol): KMP omogućava daljinsko čitanje stvarnih podataka, zapisanih vrednosti i konfiguracionih parametara sa MULTICAL® merila. Ovaj protokol pruža detaljne informacije o brojilu i omogućava pristup svim relevantnim podacima, što je od suštinskog značaja za upravljanje i optimizaciju energetskih sistema.

Modbus KMP TCP/IP modul je fleksibilno rešenje koje omogućava širok spektar primena, uključujući automatizaciju zgrada i industrijske aplikacije. Brza razmena podataka, standardizovani protokoli i jednostavna konfiguracija čine ovaj modul idealnim izborom za praćenje, upravljanje i analizu podataka u energetskim sistemima.

modules_brochure