Analogni ulazi 2 k 4…20 mA / 0…10 V za MULTICAL® 603 i MULTICAL® 803:

Karakteristike:

  • Dva analogna ulaza, mogu se birati kao 4…20 mA / 0…10 V
  • Individualno skaliranje merenih opsega
  • Individualno podešavanje jedinice mere i decimalnog mesta
  • Mogućnost odabira intervala ažuriranja od 1 sekunde do 1 sata
  • Potrebno je spoljno napajanje senzora od 24 VAC/VDC.

HC-003-41 je univerzalni analogni ulazni modul koji se koristi u MULTICAL® 603 i MULTICAL® 803 energetskim merilima.

Ovaj modul omogućava povezivanje različitih analognih senzora koji se često koriste u industriji ili automatizaciji zgrada. To mogu biti senzori temperature, pritiska, brzine vazduha, sadržaja energije vazduha, vlažnosti vazduha i drugi senzori koji emituju signale u opsezima 4…20 mA ili 0…10 V. Modul beleži očitane vrednosti analognih signala u registre P1 i P2 merila.

Očitane vrednosti analognih signala mogu se prikazati na displeju merila i istovremeno se zapisuju u memoriju merila. Takođe, analogni signali mogu biti daljinski očitani putem raznih komunikacionih modula koji su dostupni za MULTICAL® 603 i MULTICAL® 803.

Korisnik može pojedinačno podesiti minimalne i maksimalne vrednosti, kao i decimalno mesto za svaki analogni ulaz signala. Takođe, moguće je dodeliti različite jedinice mere poput bara, m/s, %RH itd. Brzina očitavanja analognih ulaza može se odabrati između nekoliko intervala, što omogućava brzu reakciju u kontrolnim i regulatornim aplikacijama.

Ovi analogni ulazi su galvanski odvojeni od merila, što garantuje sigurnu i preciznu komunikaciju. Modul napaja povezane senzore putem izolovanog napajanja, koje takođe snabdeva sam modul, što osigurava pouzdano i efikasno funkcionisanje sistema.

modules_brochure