BA Systems ApS je danska kompanija smeštena u mestu Helsinge. Posedujemo višegodišnje iskustvo u proizvodnji CTS i BMS komponenata, kao i SCADA softvera.