Kamstrup 2G/4G mrežni modul za MULTICAL® 603 i MULTICAL® 803 energetska merila pruža efikasno rešenje za automatsko očitavanje podataka putem postojeće mobilne infrastrukture. Evo ključnih karakteristika i funkcionalnosti ovog modula:

Karakteristike:

 • Mobilni mrežni modul za automatsko očitavanje podataka
 • Koristi postojeću mobilnu infrastrukturu za komunikaciju podataka
 • “Priključi i koristi” rešenje – fiksni prenos do READy Managera
 • Veliki datagram se prenosi svakih 5/15/60 minuta, 24 sata dnevno, 365 dana u godini
 • Tačno vreme očitavanja na datagramima
 • Ugrađen uređaj za beleženje podataka
 • SIM kartica (eSIM) je ugrađena na modulu
 • Uključeno osam (8) godina prikupljanja podataka, sa mogućnošću produženja prikupljanja podataka do osam godina
 • Roaming dogovori za preko 40 zemalja
 • Dva dodatna ulaza za impulsnim merilima za vodu i električnu energiju
 • Posebna spoljna antena za mobilnu infrastrukturu

Funkcije i primena:

Kamstrup 2G/4G mrežni modul se jednostavno instalira kao priključni modul na MULTICAL® 603/803 energetska merila i ne zahteva dodatnu konfiguraciju. Odmah po uključivanju napajanja, modul počinje slanje podataka, omogućavajući brzo i efikasno očitavanje bez potrebe za dodatnim podešavanjima.

Modul koristi postojeću 2G i 4G mobilnu infrastrukturu za prenos podataka sa merila do sistema za upravljanje glavnom mrežom (HES) i sistema za upravljanje podacima o merilima (MDM). Podaci se prenose na osnovu fiksnog vremenskog intervala od 5/15/60 minuta, omogućavajući kontinuirano praćenje potrošnje energije tokom svih 365 dana u godini.

Prikupljeni podaci su zaštićeni krajnje do krajnje enkripcijom radi osiguranja privatnosti i bezbednosti. Registri podataka u energetskom brojilu šifruju se AES128 enkripcijom, dok se transportni sloj štiti jedinstvenim AES256 enkripcijskim ključem smeštenim u samom modulu za komunikaciju.

Modul dolazi sa dodatnim ulazima za impulsnim merilima za vodu i električnu energiju, što omogućava integraciju dodatnih potrošnih merila. Takođe, isporučuje se sa posebnom spoljnom antenom koja osigurava najbolji domet signala za povezivanje sa mobilnom infrastrukturom.

Ukratko, Kamstrup 2G/4G mrežni modul predstavlja efikasno i pouzdano rešenje za daljinsko očitavanje podataka sa MULTICAL® 603 i MULTICAL® 803 energetskih merila putem postojeće mobilne infrastrukture, pružajući precizne podatke, visok nivo bezbednosti i mogućnost proširenja prikupljanja podataka do osam godina.

modules_brochure